Wydarzenia

Uroczysta akademia
z okazji uczczenia 227 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja, Święta Flagi, Święta Matki Bożej Królowej Polski oraz rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II.


Montaż słowno – muzyczny przygotowali uczniowie z klas IV-VII pod
opieką
Pani J. Dziurczak. Recytacja wierszy i śpiew pieśni
patriotycznych wprowadziły wszystkich w obchody świąt majowych. Akademię zakończyła prezentacja na temat historii Konstytucji 3 maja po której głos zabrała Pani Dyrektor. Dziękując za przygotowanie akademii, przypomniała równocześnie o zasadach bezpieczeństwa podczas dni wolnych
od zajęć w szkole.

Apel z okazji Dnia Ziemi

23.04 odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Ziemi.
Przygotowany przez uczniów klas IV IV pd kierunkiem p. I. Palenik. Uczniowie obejrzeli przedstawienie -„ Królewna Śmieszka”a następnie wysłuchali prezentacji na temat wpływu człowieka na środowisko.

Celem apelu było zachęcenie uczniów do refleksji nad swoim stylem życia oraz wzmocnienie przekonania, że życie w zgodzie z ekologią to inwestycja we własne zdrowie i dobre samopoczucie. Po apelu uczniowie klas starszych wraz z opiekunami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Sąd nad papierosem

W ramach realizowanego w oddziale przedszkolnym programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas ” organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Nowym Targu, dnia 12.04.2018r. odbyło się przedstawienie pt. Sąd nad papierosem”.
W przedstawieniu wystąpiły dzieci z przedszkola pod kierunkiem p. M. Bosak.
Tego dnia sala przedszkolna zmieniła się w salę sądową.
Wszystko odbywało się zachowaniem procedur obowiązujących na prawdziwej sali rozpraw.

Byli sędziowie prokurator i obrońca. Na sali pojawili się sami oskarżeni – papierosy eskortowani przez policjantów.

Na miejscu rozpraw znajdował się również prokurator oraz przesłuchiwani świadkowie: serce, płuca, nauczycielka, lekarz, dziecko palaczy.

Ostatecznie rozprawa zakończyła się wyrokiem skazującym.

Celem tego przedstawienia było ukazanie szkodliwości palenia papierosów i negatywnego wpływu nikotyny oraz dymu papierosowego na zdrowie człowieka.

Na przedstawienie zaproszeni zostali rodzice przedszkolaków, którzy z dumą patrzyli na swoich aktorów.

Po przedstawieniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie proszę”Nagrody otrzymały: Justyna Dziurczak, Kamila Albertusiak,  A pozostałym uczestnikom pani dyrektor wręczyła nagrody pocieszenia i dyplomy uczestnictwa w programie „Czyste powietrze wokół nas „.

Wielkanocny apel

W środę 27.03 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w apelu wielkanocnym. Pod kierunkiem p. A. Król i I.Palenik uczniowie wystawili swoje przedstawienie podczas którego przypomnieli wielkanocne tradycje i zwyczaje.

Recytowane przez uczniów wiersze przeplatały pieśni religijne oraz obrazy o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Na zakończenie przewodniczący szkoły złożył wszystkim życzenia wielkanocne i wręczył drobne upominki p. dyrektor i nauczycielom.

By tradycji stało się zadość wszyscy usiedli do wielkanocnego śniadania przygotowanego przez p. B Gawlik.

Jak co roku 21 marca obchodzimy w szkole pierwszy Dzień Wiosny

Dzieci były przebrane na kolorowo a uczniowie klas IV- VII przygotowały piosenki w języku angielskim.

Organizator: H. Janowiak

12 marca 2018 roku w naszej Szkole – matematyka miała swoje święto – obchodzono Dzień  Matematyki.

Celem takiego dnia było pokazanie, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, „suche liczby” i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda. Obchody święta matematyki miały charakter konkursu międzyklasowego. Aby szanse były wyrównane konkurowali ze sobą uczniowie klasy IV z V i klasy VI z VII.

Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwało szacowne jury w składzie: p. Agata Król, p. Iwona Palenik, p. Jerzy Palenik. Czas między konkurencjami umilony był wierszami, piosenkami i dowcipami, oczywiście matematycznymi.

Konkurs składał się z 4 konkurencji:

  • okrzyk matematyczny

  • Matematyka od kuchni” prezentacja multimedialna -turniej składał się z 24 pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. (Uczniowie na bieżąco poznawali wyniki, byli również zapoznawani z krótkim opisem zagadnienia związanego z pytaniem. Taka forma konkursu pełniła jednocześnie rolę edukacyjną.)

  • skojarzenia – hasła krzyżówkowe

  • Co wiem o mojej szkole? –szacowanie”

Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie klasy VI

Drugie miejsce uczniowie klasy IV i VII

Trzecie miejsce uczniowie klasy V

Uczniowie świetnie się bawili i byli bardzo zaangażowani. Udział w grach i zabawach matematycznych pokazał im inną stronę tej nauki oraz udowodnił, że matematyka może być przyjemna i dawać radość.

Wszystkim uczestnikom zawodów matematycznych gratulujemy i cieszymy się z zaprezentowanej wiedzy.

organizator: Litwiak Elżbieta

W dniu 26.02.2018 w szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Drugi dzień drugiego tygodnia drugiego miesiąca to Dzień Bezpiecznego Internetu.
W tym roku jego hasło to „twórz, łącz się i udostępniaj z szacunkiem: lepszy Internet zaczyna się od Ciebie”. To dzień, w którym warto przypominać o tym, jakie zagrożenia czyhają w sieci i jak można się przed nimi zabezpieczyć.
Przeprowadzono z uczniami pogadankę oraz zaprezentowano krótkie filmy.

organizator: J. Palenik

Akcja charytatywna w Szkole Podstawowej w Jabłonce – Borach

W tym roku społeczność naszej Szkoły postanowiła trochę inaczej uczcić ostatki. Nie zajadaliśmy się jak zwykle pączkami, ale zamiast tego postanowiliśmy zrobić coś dobrego dla innych. Zorganizowaliśmy akcję charytatywną, której celem była zbiórka pieniędzy dla Lenki Cholewy. Dziecko cierpi na bardzo poważną i rzadką chorobę, wymagającą skomplikowanego i kosztownego leczenia za granicą.

W organizację i przeprowadzenie akcji charytatywnej zaangażowało się sporo osób o wielkim sercu. W Tłusty Czwartek 8 lutego już od samego rana uczniowie Szkoły Podstawowej Jabłonka- Bory wraz z nauczycielami sprzedawali pączki wśród mieszkańców Jabłonki- Bory oraz właścicieli firm, sklepów i innych instytucji działających w naszej miejscowości. Ludzie reagowali bardzo entuzjastycznie na naszą inicjatywę, chętnie wrzucali pieniądze do puszek popierając nasze działania. Bardzo dziękujemy tym, którzy wsparli finansowo naszą akcję.

W naszej szkole odbył się też charytatywny kiermasz ciasta. Jego celem była również zbiórka pieniędzy na pomoc małej Lence, pilnie potrzebującej leczenia za granicą. Wszystkie wypieki przyniesione na kiermasz przygotowali uczniowie i rodzice naszej Szkoły . Przez dwa dni uczniowie sprzedawali ciasta, ciasteczka i babeczki na przerwach międzylekcyjnych. Słodkości kupowali uczniowie, dzieci z przedszkola, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły. Wszystkie ciasta zostały sprzedane, za co należą się wielkie i gorące podziękowania uczniom oraz rodzicom zaangażowanym w prace związane z wypiekami oraz niezwykle atrakcyjną formę ich sprzedaży.

Również podczas zabawy karnawałowej wolontariusze rozprowadzali fanty, które przekazali uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły. Uczniowie bardzo chętnie kupowali zabawki, książki, biżuterię przekazując swoje oszczędności na rzecz Lenki.

Bardzo dziękujemy również pani Dziurczak, mamie działającej w Radzie Rodziców naszej Szkoły. Przekazała ona spore zapasy napojów, które zostały sprzedawane wśród uczniów, pieniążki zaś zostały przekazane mamie małej Lenki.

Łączna kwota, którą udało nam się zebrać podczas akcji charytatywnej na rzecz Lenki to 3600 zł.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Jabłonce- Borach często włącza się w różnego typu akcje charytatywne. Mamy świadomość, że mają one ogromną wartość wychowawczą, wyrabiają w dzieciach nawyk dzielenia się z ludźmi potrzebującymi, uwrażliwiają na krzywdę drugiego człowieka, uczą współdziałania w grupie. Uczniowie naszej szkoły maja świadomość tego, że : „człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku.

W tych dniach seniorowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Dnia 21.01.2018 r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej Jabłonka – Bory odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek oraz wspaniały program artystyczny. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, która powitała wszystkich gości ciepłymi słowami. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Na początku wystąpiła klasa 0, która piosenką i wierszami wprowadziła wszystkich w odświętny nastrój. Utalentowanymi aktorami okazali się uczniowie z kl. I, II i III, którzy zaprezentowali ciekawe przedstawienie. Program artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne oraz aktorskie. W kolejnej części uroczystości wystąpiły klasy starsze, które popisywały się zdolnościami aktorskimi wystawiając jasełka.

Wigilia w Szkole Podstawowej w Jabłonce – Bory

Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Jabłonce – Bory to też jedna wielka rodzina. Dlatego co roku spotykamy się wraz z zaproszonymi gośćmi przy wspólnej wigilii. Co roku udaje się nam zachować ducha świąt Bożego Narodzenia, czy to dzięki obecności księdza, który modlitwą rozpoczyna Wigilię, czy za sprawą jasełek, czy też wspólnemu kolędowaniu .
W tym roku uczniowie klas IV, V, VI i VII pod kierunkiem pani Elżbiety Litwiak oraz pani Agaty Król przygotowali żartobliwo – refleksyjną inscenizację jasełek.
22 grudnia w naszej szkole już od rana czuć było świąteczną atmosferę, którą pogłębiał jeszcze bardziej wystrój szkoły, składający się m.in. z cudownej choinki ubranej ręcznie robionymi ozdobami i tradycyjnej szopki, pachnącej świeżym siankiem. Oficjalnie uroczystą wigilię rozpoczęliśmy o godzinie 12.00 programem artystycznym , który składał się z pięknego przedstawienia
pt. „ Jasełka z gwiazdami”.

W barwnych strojach, z wielkim przejęciem i zaangażowaniem młodzi artyści odegrali swoje role. Obok Marii i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewających aniołów, spieszących do szopki pastuszków ,królów oraz niebiańskich gwiazd. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów.

Stroje, świetna gra uczniów oraz cudownie zaśpiewane kolędy i pastorałki zrobiły na wszystkich duże wrażenie.
Kolejno głos zabrał ks. proboszcz Grzegorz Łomzik, który wygłosił modlitwę oraz skierował do zebranych wiele miłych i ciepłych słów.

Po Jasełkach pani dyrektor Maria Pilch przekazała uczestnikom spotkania życzenia świąteczne oraz oficjalnie rozpoczęła wigilię szkolną.

Wszyscy obecni złożyli sobie życzenia i przełamali się opłatkiem.
Tradycyjnie po opłatku zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy i delektowaliśmy się potrawami przygotowanymi przez uczniów, wychowawców i rodziców.


Po wspólnym kolędowaniu, świątecznych życzeniach, wyśmienitym posiłku i spędzonych radosnych chwilach rozeszliśmy się w doskonałych nastrojach, udając się na przerwę świąteczną, aby wrócić w nowym roku 2018 w pełni sił i z nową energią do pracy .

Żywa lekcja przyrody

W piątek 16 grudnia w naszej szkole odbyła się żywa lekcja przyrody, której bohaterami były jaszczurki. Prowadzący przybliżył uczniom wiele informacji dotyczących życia przedstawionych jaszczurek. Każdy uczestnik mógł zobaczyć i dotknąć zwierze. Żywe lekcje przyrody to dla uczniów bardzo cenne doświadczenie. Z pewnością na długo pozostanie w pamięci i w przyszłości może będzie inspiracją do rozwijania nowych zainteresowań.

W dniu 04.12.2017 odbyła się pogadanka na temat: „Bezpieczeństwa dzieci” z młodszym brygadierem Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej panem Bartoszem Worwą

Andrzejki szkolne i wybory mistera szkoły

Rodzice przygotowali dla swoich dzieci przepyszne jedzenie napoje a samorząd szkolny wraz z nauczycielami przeprowadzili wróżby Andrzejkowe oraz tańce integracyjne.

Podczas zabawy andrzejkowej został rozstrzygnięty konkurs na mistera szkoły. Dzięki  tajnemu głosowaniu dziewczynki wyłoniły trzech kandydatów: Patryk P.  Adrian G. Adrian P. którzy później prezentując swe wdzięki i talenty chcieli zasłużyć na miano mistera szkoły.

 W  finale najwspanialszym chłopakiem w szkole okazał się Patryk Pawlak. Zwycięzca otrzymał słodkie co nieco.

10.listopada w Szkole Podstawowej Jabłonce – Bory obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

Z tej okazji uczniowie klas: IV,V,VI,VII przygotowali akademię                 „Nasza droga do niepodległości”. Ideą powyższego programu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na tematykę patriotyzmu.                                W trakcie uroczystości w skrócie zostały omówione najistotniejsze wydarzenia historii Polski od XVIII do XX wieku.
Odwołując się do powstań narodowowyzwoleńczych ukazano, że wolność od zawsze wpisana była w dusze Polaków i jest to skarb, który nasi rodacy okupili najwyższą ceną czyli – życiem. 

Obchodzimy dzień życzliwości 21.11.

Dzieci z każdej klasy wybrały spośród siebie najżyczliwszą osobę. Uczniowie ci zostali przedstawieni i nagrodzeni dyplomami na krótkim apelu.

W czasie dnia życzliwości oczywiście obowiązywał kolor żółty. Wszystkie klasy wraz z wychowawcami prezentowały się na forum szkoły. Najlepiej ubraną klasą okazała się klasa V

W dniu 26.10. odbyło się spotkanie z policjantem.
Dzieci  zainteresowaniem wysłuchały i oglądnęły prezentację na temat:
„Bezpieczeństwo na drodze oraz w internecie”

Ślubowanie klasy pierwszej 19.10.2017

Dzień Nauczyciela w naszej szkole

W dniu 13 października obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej.

 Odbyła się uroczysta gala wręczenia 

ZŁOTYCH JABŁEK Z JABŁONKI

Gala uhonorowała nie tylko zasłużone osoby, ale miała również uświadomić wszystkim, że jabłko wpłynęło na historię świata, a przez to także naszej 450 letniej  Jabłonki.

Były również wierszyki i piosenki.

Na koniec uczniowie zaśpiewali sto lat

Rodzice również dopisali i  w nawiązaniu do Jabłek przygotowali pyszną szarlotkę.

Coroczne tradycyjne ognisko integracyjne.

W pierwszych tygodniach września w naszej szkole organizowane jest ognisko integracyjne, pdczas którego gtowana jest zupa jarzynowa, i pieczone są kiełbaski. Dzieci doskonale się bawią uczestnicząc w zabawach, konkursach i rozgrywkach sportowych.

Przedszkolaki policzone, rozpoczynamy zabaę!
RAZ, DWA , TRZY BABA JAGA PATRZY !!

Jak to dawno graliśmy w klasy…..

Chłopcy grają, a tymczasem zupa już się gotuje, no i trzeba zamieszać

Oj; oj; Panie skupmy się, czy na pewno wszystko dałyśmy do zupki?? Będzie dobra czy nie??

 Panie, bo już czas !! Trudno próbujemy !!

                   Pojawiły się pierwsze głodomory

Wszysko było baaardzo smaczne

Niezwykły gość w naszej szkole!

Na początku września już po raz kolejny odwiedziła nas wspaniała dziewczynka – Lenka Cholewa. Wraz z mamą przyjechała, aby spotkać  się z uczniami naszej Szkoły i podziękować za nakrętki, które od dłuższego czasu zbieramy, by jej pomóc. Dziewczynka choruje na bardzo rzadką i poważną chorobę. Lena urodziła się z wadą rozwojową obu nóg, wymagającą skomplikowanych i drogich operacji.

Prawda że słodka

Lenka jest niezwykła, zawsze radosna, uśmiechnięta, chętna do zabawy z dziećmi. Podczas wizyty mama dziewczynki opowiedziała nam o chorobie swojej córki i jej kosztownym leczeniu.

Wszyscy bardzo się wzruszyli i deklarowali chęć dalszej pomocy. Liczymy, że Lenka jeszcze nas odwiedzi i będzie szybko dochodziła do zdrowia. Udział w akcji charytatywnej na rzecz Lenki  pokazuje, że czasem trzeba włożyć niewiele wysiłku, aby odmienić czyjeś życie. Mała niepozorna nakrętka może zdziałać cuda!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

w Szkole Podstawowej w Jabłonce- Borach

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017  tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą odprawioną przez proboszcza Grzegorza Łomzika w kościele parafialnym w Jabłonce – Borach. Dalszy ciąg uroczystości przebiegał w naszej Szkole, gdzie odbyła się część  artystyczna zaprezentowana przez uczniów klasy V i VI.

Następnie pani dyrektor Maria Pilch wspólnie z wychowawcami wręczyła nagrody i dyplomy dla uczniów kl. I-VI, którzy uzyskali najwyższą średnią i otrzymali świadectwo z paskiem . Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców. Dla wszystkich nauczycieli, uczniów oraz pracowników obsługi był to rok wytężonej pracy.

Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.

W dniu 22 czerwca chętni uczniowie wzięli udział w TALENT SHOW.

Były występy indywidualne i grupowe.

Pierwsze miejsce zajęła klasa VI

W czerwcu odwiedził nas misjonarz pracujący w Afryce, który pochodzi z naszej miejscowości.

 

 Misjonarz Krzysztof bardzo ciekawie opowiadał o życiu afrykańczyków, pokazywał ciekawe zdjęcia, przedmioty a nawet próbował nauczyć naszych uczniów kilka podstawowych słów afrykańskich. Na zakończenie Pani dyrektor z uczniami dziękując Krzysztofowi przekazała dar pieniężny, który uzyskaliśmy dzięki zorganizowaniu pikniku na placu szkolnym.

 

1 czerwca jak w każdej szkole obchodziliśmy

Dzień Dziecka

Dzień dziecka był zorganizowany na sportowo.                                                                             Po zbiórce dzieci  powitaniu i złożeniu życzeń przez Panią dyrektor Marię Pilch rozpoczęto świętowanie.

Dzieci młodsze klas O – III oprócz zabaw startowały w takich konkurencjach jak:       kręgle, tor przeszkód na czas.

Dzieci klas starszych startowały w różnych konkurencjach: rzuty do kosza, rzut do celu, tor przeszkód na czas. Po zawodach indywidualnych była przerwa na kiełbaskę grillowaną przez Panie nauczycielki. Były również  ciasteczka oraz soki ufundowane przez komitet rodzicielski.

Po przerwie uczniowie klas starszych rozegrali mecz w piłkę ręczną a potem pomiędzy tymi samymi drużynami rozegrano mecz piłki nożnej.

Po zakończeniu rozgrywek zostały wręczone symboliczne dyplomy ufundowane przez komitet rodzicielski.

Dzień Mamy i Taty                                                         Coroczne święto z okazji Dnia Mamy i Taty miało miejsce w piątek, 26 maja 2017 r.  Spotkanie przygotowały wszystkie dzieci uczęszczające do naszej szkoły.               Wychowankowie przygotowali: przedstawienie, piosenki i tańce, wiersze tematyczne oraz kabarety.  Wszystko dla swoich rodziców.                                                                             Podziękowań, braw i pochwał tego dnia nie brakowało.

Dzień Mamy – to wyjątkowe święto każdy z nas je zna i szanuje.  Wychowawcy znają rolę mamy w życiu dziecka i wiedzą, że mądra miłość rodzicielska daje gwarancję tego, aby dzieci były zdrowe, radosne, życzliwe i otwarte na innych.

 Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie oraz złożyła życzenia dla mam.

Na koniec uczniowie wręczyli rodzicom różę oraz własne upominki. Wielką atrakcją okazał się poczęstunek przygotowany przez wychowanków pod opieka nauczycieli. Każdy ze smakiem chrupał pyszne mu finki, i słodkie ciasteczka.

AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA I DNIA PAPIEŻA

Noc w Bibliotece z 06.04.2016 na 07.04.2017 poświęcona twórczości H.Ch. Andersena.

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury.
Dla bibliotek to także okazja do atrakcyjnego i niekonwencjonalnego pokazania swoich zbiorów, do wymyślenia działań artystycznych, edukacyjnych, a nawet rozrywkowych, których punktem wyjścia jest książka i które zachęcają do czytania wszystkich – od przedszkolaka do starszaka. Są to najważniejsze cele przyświecające akcji Nocy Bibliotek.
Tegoroczne hasło naszej uroczystości to „ Magiczny świat Andersena! Przygotowania do tego wydarzenia czyniliśmy przez wiele tygodni. Akcję poprzedzały lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie przygotowywali się do udziału w konkursach, prezentacjach, rozgrywkach przeprowadzonych podczas nocy bibliotecznej.

Biblioteka szkolna  w ramach Nocy Biblioteki zorganizowała konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas O-III MOJE ILUSTRACJE DO UTWORÓW JANA BRZECHWY.  W konkursie udział wzięło 25 -uczniów z naszej szkoły.

Jury w składzie: Iwona Palenik, Elżbieta Litwiak, Magdalena Jędruś  oceniało prace  wykonane różnorodną techniką, były one mniej lub bardziej pracochłonne.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła: Martyna Czaja- klasa „0”, II miejsce Julita Pawlak -klasa „0”, III miejsce  – Klaudia Lenart klasa 3, wyróżnienia zdobyły: Katarzyna Pawlak – klasa „0” oraz Nikola Albertusiak – klasa „O”.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. Konkurs został rozstrzygnięty w 31.03.2017 r. gdyż uczniowie klasy „ 0” nie brali udziału w głównej uroczystości Nocy w Bibliotece.

Jak przebiegała pierwsza organizowana w naszej szkole

NOC W BIBLIOTECE?

Uczestnicy pełni entuzjazmu  zgromadzili się w szatni szkolnej o godz. 18.00.                       Po pożegnaniu z rodzicami  i złożeniu w sali lekcyjnej przyniesionych śpiworów, plecaczków, maskotek, gier planszowych i wielu innych „potrzebnych” rzeczy, rozpoczęliśmy nocną akcję od dokładnego omówienia regulaminu  „Nocy w Bibliotece”, sprawdzenia obecności oraz przyniesionych  i podpisanych wcześniej  przez rodziców pisemnych deklaracji uczestnictwa w akcji. Następnie uczestnicy z uwagą  wysłuchali prezentacji przygotowanej przez uczniów klasy VI dotyczącej twórczości i biografii H. Ch. Andersena. Pierwszym zadaniem, z którym zmierzyli się uczniowie klas IV- VI był teleturniej wiedzy o Andersenie. Rozgrywki międzyklasowe wywołały wśród uczestników ogromne emocje.

Każda grupa miała do wykonania wiele  zadań o różnym stopniu trudności. Największą wiedzą o Andersenie i jego dorobku twórczym wykazali się uczniowie klasy VI i to właśnie oni zdobyli pierwsze miejsce w teleturnieju.

Kolejnym punktem naszej imprezy było klasowe projektowanie stroju wylosowanej postaci ze świata baśni Andersena . Uczestnicy pod kierunkiem wychowawców przygotowali wspaniale kreacje. Każda grupa wykazała się ogromną wyobraźnią, kreatywnością i talentem plastycznym.

Wreszcie przyszedł czas na sprawdzenie kompetencji czytelniczych uczniów klas I-III. Stanęli oni do konkursu pt. „ Książka mój przyjaciel”. Odpowiadali na pytania sprawdzające znajomość popularnych utworów literackich dostosowanych do ich kategorii wiekowej. Z zadaniem poradzili sobie świetnie, widać, że świat literatury dziecięcej nie jest im obcy. Wreszcie przyszedł czas na odpoczynek po wysiłku intelektualnym.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowali pyszną kolację, były również słodycze, ciasta i inne smakołyki.

Po wykonaniu wszystkich zadań i przygotowaniu klas do noclegu, uczniowie udali się do sali gimnastycznej na  projekcję filmu fabularnego o Andersenie.                                           Dla tych, którzy nie chcieli oglądać filmów był to czas na nocne rozmowy, gry planszowe i zabawy.

Po projekcji wszyscy udali się do wyznaczonych sal na zasłużony odpoczynek. Noc w bibliotece zakończyła się w piątek  o godz. 8.00.

Poprzez wspólne przeżywanie tej „ nocnej przygody w bibliotece” wychowawcy dyskretnie realizowali postawione sobie cele i wykorzystali  okazję do lepszego poznania swoich wychowanków. Dzieci uczyły się odpowiedzialności za wykonanie zadań, kształtowały umiejętność uważnego słuchania, miały możliwość współpracy w grupie i umocnienia koleżeńskich więzi oraz przełamywania różnorodnych barier.                                                 Noc poza domem to dla dzieci możliwość poznania innych form  spędzania wolnego czasu i bycie współorganizatorami  naprawdę dobrej zabawy.

W dniu 21 marca uczniowie naszej szkoły zebrali się na apelu z okazji 

„Pierwszego dnia wiosny”

Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji.  Dzień  był pełen atrakcji i rozpoczął się od obejrzenia przedstawienia. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy III pod kierunkiem pani Magdy i pani Iwony.

Aby podkreślić charakter tego dnia, uczniowie przyszli ubrani do szkoły w kolory wiosenne, a korytarz został przystrojony w zielone balony. Samorząd Uczniowski ten dzień ogłosił Dniem Słodkości i podczas przerw sprzedawał słodycze.

 

Przedstawienie przygotowane przez panią Magdę i Iwonę zaprezentowali

uczniowie klasy III, IV, V

                   Atrakcją dnia był konkurs zorganizowany przez SU                                                              Konkurs na ŻYWĄ MARZANNĘ.                                                                 Zadaniem uczniów było wybranie jednej osoby z klasy i przebranie jej za Marzannę. Liczyła się pomysłowość, oryginalność oraz sposób zaprezentowania swojego stroju. Komisja przyznała punkty, które zostaną wliczone klasom do konkursu na Super Klasę.

Marzanny kl. IV -V

                                                                                       

Marzanny Kl. VI

Marzanna kl.IIII

Żywe Marzanny

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dopełnieniem dnia był wspólny spacer. Uczniowie wraz z wychowawcami przeszli w wiosennym korowodzie po okolicy. Na czele każdej klasy szła Żywa Marzanna. Podczas spaceru klasy witały Wiosnę głośno śpiewając wiosenne piosenki. Dzień  upłynął w miłym nastroju. Wydarzenia z tego dnia na długo pozostaną w pamięci uczestników.

 

 

 

Dzień Kobiet w szkole

Wszystkie kobiety zostały obdarowane  prezentem.

Nasze Panie od samorządu otrzymały tulipany

Dzień Mężczyzny

Nasi panowie zostali obdarowani przez samorząd  słoiczkiem słodkości

W Tłusty Czwartek Szkoła Podstawowa w Jabłonce- Borach „ pączkowała” !

W tym roku społeczność naszej szkoły postanowiła trochę inaczej uczcić ostatki.  Nie zajadaliśmy się jak zwykle pączkami, ale zamiast tego postanowiliśmy zrobić coś dobrego dla innych. Włączyliśmy się w akcję charytatywną „ Wyślij pączka Afryce” organizowaną przez Fundacje Kapucyni i Misje z Krakowa. Celem akcji jest pomoc misjonarzom pracującym w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu. Fundacja zbiera środki na pomoc osobom żyjącym w skrajnym ubóstwie. Misjonarze dokarmiają osierocone, niedożywione dzieci , kopią studnie w wioskach, w których brak dostępu do bieżącej wody oraz budują szkoły , bo jak twierdzą, edukacja jedyna szansa na zmiany w sercu Afryki . Ich praca często wykracza poza zadania związane z posługą kapłańską.

W organizację i przeprowadzenie akcji  zaangażowało się sporo osób o wielkim sercu. W Tłusty Czwartek 23 lutego już od samego rana przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką nauczycieli sprzedawali pączki po mszy w Kościele Świętego Brata Alberta w Borach. Również podczas każdej z przerw wolontariusze rozprowadzali słodkości na terenie naszej szkoły. Uczniowie bardzo chętnie przekazywali swoje oszczędności na rzecz potrzebujących dzieci w Afryce. Finałem akcji była sprzedaż pączków wśród mieszkańców Jabłonki- Bory oraz właścicieli firm, sklepów i innych instytucji działających w naszej miejscowości. Akcję wsparły także panie z Kola Gospodyń Wiejskich w Jabłonce- Borach.

Ogromne podziękowania kierujemy do Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jabłonce, która zasponsorowała pączki sprzedawane podczas akcji. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli finansowo naszą inicjatywę.

Łączna kwota, którą udało nam się zebrać to aż 2.515,48

Społeczność  Szkoły Podstawowej w Jabłonce- Borach często włącza się w różnego typu akcje charytatywne. Mamy świadomość, że mają one ogromną wartość wychowawczą, wyrabiają w dzieciach nawyk dzielenia się z ludźmi potrzebującymi, uwrażliwiają na krzywdę drugiego człowieka, uczą współdziałania w grupie. Uczniowie naszej szkoły maja świadomość tego, że : „człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

Dzień Babci

Walentymki 2017

14 luty to wyjątkowy dzień – Dzień Zakochanych. Samorząd Uczniowski pamiętał o dniu zakochanych organizując tak zwaną pocztę walentynkową. Zabawa polegała na tym, że do specjalnie przygotowanej skrzynki, uczniowie wrzucali kartki walentynkowe. Samorząd Uczniowski zmobilizował całą społeczność szkoły do ubrania się na kolor czerwony. Do wyjątkowej atmosfery tego dnia, przyczyniły się również odpowiednie gazetki i czerwone serca. Podczas dużej przerwy wybrani uczniowie SU zorganizowali mini bufet w którym sprzedawali przygotowane galaretki.

Dopełnieniem dnia był klasowy konkurs na Piosenkę o Miłości. Uczniowie prezentowali wcześniej przygotowane piosenki. Klasy za wykonanie piosenki otrzymały punkty, które zostały doliczone do punktów zbieranych na Super Klasę.

   Walentynki przyniosły wszystkim w szkole wiele radości, na pewno ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich którzy tego dnia byli w szkole.